Amenhotep IV.

Amenhotep IV. — Achenaton (okolo r. 1424 — 1400 pr. n. l.) — egyptský faraón XVIII. dynastie z obdobia Novej ríše. V úsilí potlačiť politicky a ekonomicky silnejúce žrectvo (žrec) a s ním spolčenú statkársku šľachtu najprv len obmedzil, neskôr celkom zrušil kult starých egyptských božstiev — predovšetkým Amona, hlavného boha Téb — dal zatvoriť ich chrámy, odobral ich žrecom dôchodky. Založil kult nového boha Atona a sám sa vyhlásil za jeho hlavného žreca. V dejinách je to prvý dôležitý pokus o nastolenie monoteizmu. Svoje pôvodné meno Amenhotep (Amon „spokojný“) zamenil za meno Achenaton (Atonov činiteľ) a z Téb preniesol svoje sídlo do novovybudovaného mesta Achetaton (Atonov obzor — dnešná el-Amarna). Pri uskutočňovaní reformy sa opieral o stredné vrstvy obyvateľov, ktorých podporu však čoskoro stratil. Keďže nevedel zlepšiť ich postavenie, vyvolávali vnútorné nepokoje a boli príčinou neúspechu faraónovej zahraničnej politiky. Na sklonku života Amenhotep bol zrejme prinútený urobiť kompromis. Za panovania jeho nástupcu Tutanchamona reakcia definitívne zvíťazila. žreci dali Amenhotepa do kliatby a jeho meno odstránili zo všetkých pomníkov. Z obdobia Amenhotepovej vlády sa zachovali pozoruhodné diela výtvarného umenia, vrátane busty jeho krásnej manželky Nefertiti.

< Späť na A