Kto má vedu, nepotrebuje náboženstvo.
J. W. Goethe

Vedeckoateistický slovník dávame do pozornosti ateistov i veriacich, aby im poslúžil pri premýšľaní, v diskusiách, pri prehlbovaní poznania o náboženstve i o ateizme. Naším cieľom je tiež prispieť k prekonávaniu náboženstva ako prevráteného odrazu skutočnosti vo vedomí človeka.

/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/
/N/O/P/R/S/T/U/V/W/X/Z/