Odporúčania

Vyhľadávanie v slovníku je veľmi jednoduché. Vyhľadávaný údaj zadajte do vyhľadávacieho poľa (vľavo hore na stránke). Heslá, ktoré obsahujú vyhľadávaný udaj, sa zobrazia na samostatnej, vyhľadávacej stránke.

V slovníku (z úvodnej stránky) môžete listovať podľa abecedy. Je to obdoba obsahu, registra a indexu hesiel súčasne.

Slovník nemá vzhľadom na jednoduchosť elektronického vyhľadávania žiadny ďalší systém registrov alebo indexov, ktoré sa uvádzajú pri tlačených slovníkoch.

V texte jednotlivých hesiel môžu byť kurzívou zvýraznené slová, ktoré vás informujú, že pre dané slovo existuje samostatné heslo, ktoré si môžete vyhľadať zadaním do vyhľadávacieho poľa, alebo z úvodnej stránky podľa abecedy.