Albert von Bolstädt

Albert von Bolstädt al. Albertus Magnus — Albert Veľký (1193 alebo 1207 — 1280) — nemecký teológ-dominikán, patril k predstaviteľom scholastickej filozofie (scholastika), učiteľ Tomáša Akvinského. Obhajoval katolícke dogmy a základy feudálneho zriadenia, brojil proti filozofickým a náboženským prúdom vyjadrujúcim protifeudálne myšlienky, ktoré sa rozšírili súvislosti so vznikom a rozvojom mestskej kultúry. Na vedu sa pozeral ako na „slúžku teológie“ a bol z prvých mysliteľov, ktorí prispôsobovali Aristotelove idey katolíckej vierouke, pričom úplne prekrútil ich pôvodný obsah. Podľa Lenina „scholastika a farárčina prevzali z Aristotela mŕtve, a nie živé...“ Diela Alberta von Bolstädta obsahujú popri existujúcich poznatkoch, ktoré sa usiloval zovšeobecniť, aj mnoho nezmyselných povier, fantastických legiend o zázrakoch atď. Katolícka cirkev ho pokladá za „všestranného učenca“ (doctor universalis); r. 1931 ho zaradili medzi svätých a vyhlásili za „učiteľa cirkvi“. Roku 1941 ho pápež určil za patróna prírodovedcov.

< Späť na A