amen

amen (starohebr. — pevne, zaručene) — slovo na ukončenie modlitby vo význame „skutočne“, „tak je“, „tak sa staň“ Do kresťanstva prešlo z judaizmu a okrem pôvodného významu má aj charakter magického zaklínadla. Na rozdiel od judaizmu používa sa nielen na ukončenie modlitby, ale v Novom zákone sa slovo amen kladie aj na začiatok vety.

< Späť na A