agapy

agapy (gréc. agapé — láska) — v ranom kresťanstve spoločné stolovanie, tzv. hody bratskej lásky spojené s večernými bohoslužbami. Na dôkaz lásky, jednoty a vzájomnej pomoci stolovali spolu bohatí aj chudobní kresťania. Agapy majú svoj pôvod v judaizme (esséni). Odporcovia kresťanstva odsudzovali agapy pre ich údajné zneužívanie bohatými (pre diskriminovanie chudobných) a šírili nepodložené povesti o orgiastickom zakončení agáp. Od 2. stor. agapy strácali svoj pôvodný význam, oddelili sa od bohoslužieb a postupne zanikali. Tradície agáp sa pokúsili obnoviť niektoré kresťanské sekty, napr. mennoniti a i.

< Späť na A