aga-chán

aga-chán (tur.-perz. — pán. vládca) — titul dedičného despotu moslimsko-izmailitskej sekty v Indii. Väčšina izmailitov ho uznáva za živého boha. odvádzajú mu daň (najmä zlato). Dynastia aga-chánov, ktorú v 18. stor. založil iránsky feudál Abul-Hasan. odvodzuje svoj pôvod od Mohameda cez šiitských imamov a alamutských šejkov (assasini). Najznámejším aga-chánom bol sultán Mohamed-šach (1877 — 1957), ktorý mal európske vzdelanie a osvojil si spôsoby bohatého anglického šľachtica. Bol v úzkom kontakte s reakčnými vládami západnej Európy, podporoval britské koloniálne panstvo v Indii a v iných krajinách Východu, za čo mu britská vláda udelila titul sira. Bol prvým predsedom buržoázno-statkárskej strany Všeindická moslimská liga. vystupoval ako nepriateľ VOSR. Pochovaný je v mauzóleu pod Assuánom v Egypte. Jeho nástupcom sa stal jeho vnuk Karim-chán.

< Späť na A