Xavier

Xavier (1506 – 1552) – katolícky kňaz, jeden z prvých jezuitov – misionárov; pochádzal zo španielskej aristokratickej rodiny. Roku 1541 na základe návrhu portugalského kráľa Jána ho poslali evanjelizovať Indiu. Usadil sa v Bos, vtedajšom stredisku portugalskej expanzie na východe a rozšíril svoju činnosť na Indiu, Čínu, Cejlón, Japonsko, ako aj na ďalšie oblasti Ázie. Pri obracaní miestneho obyvateľstva na kresťanstvo používal násilné metódy (nasadenie vojenskej moci dobyvateľov, inkvizícia, rúcanie chrámov miestnych náboženstiev, bezohľadné potláčanie protestov a pod.); svoje ciele sa pokúšal dosiahnuť aj prispôsobením katolíckeho kultu miestnym kultom a obyčajom. Roku 1622 ho kanonizovali za svätého.