Xenofanes

Xenofanes (okolo r. 580 – 480 pr. n. l.) – starogrécky filozof helénskej školy, básnik, jeden z popredných predstaviteľov antického ateizmu. Kritizoval predstavy o existencii bohov, vieru vo veštenie, proroctvá a pytagorovské učenie o presídľovaní duší. Prvý v dejinách nastolil otázku vzniku náboženských predstáv a vyslovil predpoklad, že bohov zrodila fantázia človeka. Ako dôkaz uvádzal antropomorfizmus náboženských predstáv: bohovia Etiópčanov sú čierni, s ohnutými nosmi; bohovia Trákov sú ryšaví a modrookí. Podľa Xenofana by si býci, keby vedeli maľovať, vytvorili bohov na svoju podobu. Xenofanov ateizmus nebol dôsledný. Podľa neho existoval jediný boh, odlišný od ľudí aj od gréckych bohov. Týmto jediným bohom bol pre neho kozmos, príroda. Xenofanove protináboženské názory boli obsiahnuté v jeho elégiách a v poéme O prírode; zachovali sa len vo fragmentoch.