Adónis

Adónis (fénic. adon. — pán, porovnaj starohebr. Adonai) — vo fénickom náboženstve boh úrody, uctievaný najmä v meste Byblos. Tu sa každoročne na jeho počesť svätili jarné slávnosti, ktorých prvá časť bola smútočná. Žrec oznámil, že mladého boha zabil v horách divý kanec. Ženy si ostrihali vlasy a mestom sa ozýval ich nárek. Keď raz v čase týchto slávnosti rieka Adónis podomlela kvetnaté horské stráne a priplavila červenkasté kvety, žreci tvrdili, že v nej tečie krv zabitého Adónisa. Pred skončením slávnosti vyhlásili Adónisovo vzkriesenie a nanebovstúpenie. Potom nasledovali bezuzdné radovánky.

Na Adónisovu počesť vystavali „adónisove záhrady“ — koše alebo nádoby so zemou, do ktorých vysadili obilniny a kvety. Kult Adónisa prevzali aj Gréci; v ich mýtoch Afrodita nahradila fénickú Astartu v úlohe Adónisovej milej.

Mýtus o Adónisovi bol jedným zo zdrojov mýtu o vzrkrieseni a nanebovstúpení Ježiša Krista.

< Späť na A