Winkler Hugo

Winkler Hugo (1863–1913) – nemecký historik – assyriológ; 1907 objavil chettitské hlavné mesto Chattušaš a archív chetitských kráľov – okolo 20 tisíc klínovopísaných tabuliek, medzi ktorými sú mnohé nábožensko-kultové a zákonodarné texty. Bol jedným z hlavných predstaviteľov panbabylonistickej školy, ktorá učila, že všetky náboženstvá starého sveta, ako aj celá stará kultúra pochádzajú z Babylónie. Táto vcelku nesprávna téza pomohla do určitej miery odhaliť babylonský vplyv na náboženstvo starého Izraela a na biblickú mytológiu.