Acta Apostolicae Sedis

Acta Apostolicae Sedis – úradný orgán (vestník) apoštolskej stolice (kúria pápežská). Založil ho r. 1908 pápež Pius X.; vychádza podľa potreby raz až dva razy do mesiaca.

< Späť na A