Wetter Gustav

Wetter Gustav (nar. 1911) – člen rádu jezuitov, profesor dejín ruskej filozofie pápežskej Východnej univerzity v Ríme. Jeho Knihy sovietsky dialektický materializmus (1952) a sovietska ideológie dnes (1962) sú plné ohovárania a zámerného prekrúcania dejín a teórie marxizmu.