Abrahám

Abrahám (hebr. – otec množstva) – mýtický patriarcha (rodový náčelník), o ktorom hovorí biblia (kniha Genesis) i korán (pod menom Ibrahim). Na mýte o Abrahámovi je založená reakčná téza judaizmu o „božej vyvolenosti“ židovských kmeňov. Podľa biblie uzavrel boh s Abrahámom „zmluvu“, pozmenil jeho meno z Abram (Vznešený otec) na Abrahám a prisľúbil mu, že ak uposlúchne jeho rozkazy, urobí ho „otcom mnohých národov“, – dá sa mu „rozrásť prenáramne“. Na znak „zmluvy“ mu rozkázal: „Nech je obrezaný každý z vás, čo je mužského rodu!“ Neobrezaný „ ... nech je z národa vylúčený!“ Judaizmus uctieva Abraháma ako „praotca“ Židov, kresťanstvo ako „praotca“ Mesiáša, a ako vzor odovzdanosti do vôle božej (podľa knihy Genesis bol Abrahám ochotný priniesť ako obeť bohu aj svojho syna Izáka). Pred utvorením monoteistic­kého biblického mýtu Abraháma uctievali ako jedno z kmeňových božstiev starých Hebrejov.

< Späť na A