alžbetinky

alžbetinky al. kláštorné panny terciárky rádu sv. Františka — ženská kongrécia orientovaná na ošetrovateľskú službu v nemocniciach a chudobincoch; založila ich v Magdeburgu r. 1229 Alžbeta Durínska, dcéra uhorského kráľa Ondreja II. Rozšírili sa najmä v Rakúsku, odkiaľ v 18. stor. začali zakladať kláštory poväčšine z členiek nemeckej národnosti v Čechách a neskôr aj na Morave (Praha, Kadaň, Brno, pohraničie). Roku 1420 založili kláštor v Bratislave, ktorý za reformácie zanikol. Obnovili ho r. 1744 (rehole).

< Späť na A