alumnus

alumnus (lat. — chovanec) — chovanec bohosloveckého seminára, výchovného ústavu pre kňazský dorast, v ktorom chovancov nielen vychovávajú a vyučujú, ale poskytujú im aj celé hmotné zaopatrenie. — Alumneum (alebo konvikt) je stravovňa alumnov. — Alumnát (alebo alumneat) je zastaraný výraz pre kňazský seminár (bohoslovecké školstvo).

< Späť na A