alumnaticum

alumnaticum al. seminaristicum — cirkevná dávka, ktorú vyberal (resp. v niektorých krajinách ešte vyberá) biskup od beneficiátov (beneficium) svojej diecézy na zriaďovanie a vydržovanie alumnátov.

< Späť na A