žreci

žreci vysluhovatelia kultu – kňazi v polyteistických náboženstvách. Jednou z najdôležitejších funkcií žrecov bolo vykonávanie obradov obetovania. V predtriednej spoločnosti plnili funkciu žrecov staršinovia rodu, čarodejníci alebo šamani. S rozkladom prvotnopospolnej spoločnosti sa žreci vyčlenili ako samostatná privilegovaná spoločenská skupina v otrokárskych formáciách, ktorá patrila k vládnucej triede. V otrokárskych štátoch Indov, Etiópčanov, Židov, Babylončanov, Grékov, Rimanov, Aztékov a i., kde zohralo náboženstvo významnú úlohu pri upevňovaní moci vládnucej triedy, mali žreci veľkú politickú moc a obrovské bohatstvo. V súčas­nom pravosláví sa zachoval grécky názov žreca - hieros v podobe archierej. V katolicizme sa rímsky pápež volá pontifex maximus (najvyšší kňaz); týmto pomenovaním nadviazal na názov hlavy žreckých kolégií v starom Ríme (pontifikovia). Tento fakt poukazuje na kontinuitu žrecov antického sveta a súvekého duchovenstva, kňazského stavu monoteistických náboženstiev.

< Späť na Z