Alah

Alah (arab. Allah — boh) — jediný boh v islame, zbožštená personifikácia typického arabského vládcu — otrokára a kupca z Mekky 7. stor. podľa koránu Alah je absolútne jediný a všemocný boh — jeho vlastnosti vyjadruje 99 epitet („milostivý, milosrdný, veľký, vševediaci, múdry, všemocný atď.“). Mohamedáni ho pokladajú za stvoriteľa neba, Zeme i človeka. Ranoislamskí racionalisti mutaziliti ponímali Alaha ako čistého ducha a v tejto súvislosti zavrhovali pri jeho zobrazovaní akýkoľvek antropomorfizmus. Mysticko-panteistické učenie (sufizmus) nazýva Alaha slovami „Pravda“ a „On“. Sufiti učili, že s Alahorn je možné spojenie (jednota). ba dokonca i splynutie.

V krajinách s islamským obyvateľstvom sa niektorí buržoázni ideológovia pokúšajú Alaha predstavovať v podobe svetového ducha, svetového rozumu, ako to vyhovuje požiadavke „zmierenia“ islamu s vedou. Väčšina súčasných islamských náboženských činiteľov sa však k tomuto ideologickému manévru neuchyľuje a predstavu Alaha ponecháva veriacim v koránovej podobe.

< Späť na A