zbožnosť

zbožnosť — podľa náboženských predstáv bezvýhradné a úplne nekritické prijatie, chápanie a plnenie požiadaviek náboženstva; podľa katolíckych teológov „s ochotou rýchlo, bez otáľania a radostne vykonať všetko, čo Boh predpisuje, Cirkev nariaďuje ...”; podľa pravoslávnych teológov „zbožnosť pozostáva z dvoch vecí: po prvé poznať boha, po druhé ctiť boha”. Podstatu zbožnosti veľmi jednoznačne vysvetľuje korán: ,,zbožnosť pred bohom je poslušnosť. Pod kepienkom zbožnosti sa neraz ukrývali najukrutnejšie zločiny proti ľudstvu (inkvizicia), diskriminovanie príslušníkov iného náboženského vyznania alebo bez vyznania.

< Späť na Z