aját

aját (arab. — zázrak) — verš koránu, súčasť každej jeho sury. Predstavuje frázu pozostávajúcu z niekoľkých slov, zriedkakedy zložitejšiu. Najbližšie ajáty sa spravidla rýmujú.

< Späť na A