Achundov Mirza Fatali

Achundov Mirza Fatali (1812 — 1878) — popredný azerbajdžanský demokratický osvietenec, materialistický filozof a realistický spisovateľ. V mladosti sa učil po arabsky a po perzsky a študoval islamskú teológiu. Achundov sa však pod vplyvom ruskej revolučno-demokratickej filozofie a ideí francúzskych materialistov 18. stor. stal ateistom. Náboženstvá pokladal za „absurdné a vymyslené“. Boj proti náboženstvu (najmä proti islamu) a náboženským predsudkom, poverám a fanatizmu spájal s bojom proti feudálnej zaostalosti, východnému despotizmu a cárizmu, ako aj s bojom za priateľstvo medzi národom ruským a azerbajdžanským. Reakčný charakter islamu odhalil vo filozofickom traktáte Tri listy indického princa Kemala-Ud-Dovleho perzskému princovi Dželalovi-Ud-Dovlemu (1864 — 1865). Vo svojich literárnych dramatických dielach vystupoval proti starému, náboženskými prežitkami pokrivenému spôsobu života, proti mohamedánskym obradom, koristníctvu a pokrytectvu mohamedánskeho duchovenstva; bol najmä protivníkom púte (hadždž) mohamedánov cárskeho Ruska do Arábie.

< Späť na A