agrafa

agrafa — údajné výroky Ježiša Krista, ktoré nie sú napísané v kanonizovaných evanjeliách. Niektoré cirkev kanonizovala (napríklad v Skutkoch apoštolov); tie ktoré sa nehodili do súboru novozákonného textu cirkev sama považuje za falošné, zámerne vymyslené apokryfistami (apokryfy).

< Späť na A