židokresťania

židokresťania – viaceré ranokresťanské sekty, ktoré vnucovali dodržiavanie ceremoniálu obriezky novokresťanom, prichádzajúcim do ranokresťanských obcí z polyteistických nábožen­stiev (tzv. pohanokesťanom). Najznámejšími z nich sú ebioniti a nazarejci. Ebioniti ostro odmietali božskosť Kristovu a kozmopolitizmus apoštola Pavla, ktorého považovali za apostatu a nepriateľa mojžišovského Starého zákona. Z evanjelií uznávali iba rozšírené evanjelium Matúša. Nazarejci boli miernejší v tom, že popierali božskosť Kristovu, ale uznávali jeho nadprirodzené zrodenie z panny. Miešaninou judaizmu, kresťanstva a polyteizmu bola sekta mandejov (mandejovia) a elkasaitov, ktorí uznávali celý Starý zákon okrem obetí, Krista považovali za prevteleného Adama, veľký význam mala u nich mágia a astrológia.

< Späť na Z