agnus

agnus (lat. baránok) — podľa terminológie Starého zákona baránok ako obetné zviera. V Novom zákone, pri sporadickom zachovaní pôvodného významu, symbolizuje baránok obyčajne Ježiša Krista ako „vykupiteľskú obeť za hriechy sveta“. V týchto prípadoch má baránok epiteton „boží“ (agnus dei). Termín „baránok boží“ sa najčastejšie vyskytuje v Zjavení Jána. Tu je „baránok“ znázornený ako vesmírna bytosť, absolútne nepodobná evanjeliovému Ježišovi, a v niektorých prípadoch je zobrazený ako zvláštna fantazmagorická postava, odlišná od Ježiša vykresleného v Zjavení. V evanjeliách sa už baránok stotožňuje s bohočlovekom Ježišom. Symbol baránka-Krista kresťanstvo využíva ako vzor odovzdanosti do vôle božej. pasívnosti, utrpenia a odriekania. Jeho poslaním je odvádzať pracujúcich od aktuálnych otázok revolučného triedneho boja. (Ak chceš byť spasený, „vezmi svoj kríž a nasleduj ma!“).

< Späť na A