žilinská synoda

žilinská synoda – roku 1610 uskutočnené zhromaždenie zástupcov protestantských  cirkevných evanjelických zborov z desiatich preddunajskych stolíc bývalého Uhorska, na ktorom rozdelili tzv. Preddunajsko (západné a stredné Slovensko) na tri superintendencie ev. cirkvi a. v. Z cirkevného hľadiska význam synody spočíval v tom, že týmto rozhodnutím sa evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku definitívne vymanila spod právomoci katolíckej hierarchie. Vzhľadom na pre­važne slovenské obyvateľstvo Preddunajska synoda zvolila do funkcií superintendentov sloven­skej národnosti, čo malo určitý význam pre zjednocovanie a ďalší vývin slovenskej národnosti (dištrikty protestantské).

< Späť na Z