zoroastrizmus

zoroastrizmus al. parsizmus (od názvu etnickej skupiny — parsi) — náboženstvo, ktoré vzniklo v Strednej Ázii a rozšírilo sa v Iráne zač. 1. tisícročia pr. n. l. Zoroastrizmus dostal svoje pomenovanie podľa jeho údajného zakladateľa polomýtického proroka Zarathuštru (Zoroastra). Učenie zoroastrizmu je vysvetlené v Zend — Aveste (t. j. texty s komentárom). V starších častiach tejto knihy — Gatach sa odráža vplyv tradícií prvotnopospolného zriadenia, ktoré sa prejavujú najmä v oslavovaní práce. Základnou črtou zoroastrizmu je náboženský dualizmus — uznávajú sa dvaja bohovia: boh svetla a dobra Ahura-Mazda (Mazda, gréc. Ormuzd) a boh tmy a zla Angra­-Majnu [Ahriman), ktorí medzi sebou neustále bojujú. Ahura-Mazda sa pokladá za ochrancu poľnohospodárstva, usadlého spôsobu života, domácich zvierat, najmä kráv a psov; Angra-Majnu je zase pomocníkom bojovných kočovníkov v ich nájazdoch na roľníkov a ochrancom divých zvierat. Podľa zoroastrizmu v budúcnosti musí zvíťaziť Ahura-Mazda nad Angra-Majnom, ľudstvo sa zjednotí, bude iba jeden jazyk a jeden štát. Osobitný význam v kulte zoroastrizmu má oheň. Ako očisťujúcej sile mu stavali oltáre a neskôr aj chrámy. Zoroastrizmus zakazuje pochovávanie a spaľovanie tiel mŕtvych (lebo by to znamenalo poškvrnenie zeme i ohňa) prikazuje vynášať telá mŕtvych vysoko do hôr, kde ich majú zožrať zvery a vtáky. Zoroastrizmus uznáva existenciu duše a záhrobný život. Strážca záhrobného sveta Sraoša oddeľuje podľa zoroastrizmu spravodlivých od hriešnikov, jedných prepúšťa po úzkom moste do kráľovstva blažených a druhých posiela do pekla, aby sa očistili v ohni. Náboženský kult v zoroastrizme uskutočňuje množstvo kňazov. V priebehu stáročí zoroastrizmus menil podľa meniacich sa sociálnych podmienok svoj obsah. V niektorých krajinách sa stal štátnym náboženstvom. Tu sa v značnej miere zotrel rozdiel medzi zoroastrizmom a mazdeizmom; zoroastrizmus sa stal oporou otrokárskeho zriadenia a despo­tickej kráľovskej moci. V pol. 7. stor. n. l, keď sa v Iráne po arabskej okupácii stal štátnym náboženstvom islam, stúpencov zoroastrizmu prenasledovali a zabíjali. Ich zvyšky po dlhom sťahovaní našli útočište v Indii. Dnes je v Bombay a okolí zoroastrická náboženská obec, ktorej príslušníci patria k etnickej skupine parsov; dodržiavajú obrady zoroastrizmu a uznávajú Zend­-Avestu. Aj ,oni zachovávajú zákaz pochovávať telá zomretých, a preto ich vynášajú na strechy „veží mlčania”, kde ich rozďobú dravé vtáky. Parsovia sú poväčšine obchodníci a spomedzi nich je viacero predstaviteľov monopolistického kapitálu v Indii. V Iráne je zoroastrizmus prenasledo­vaný, jeho nemálo stúpencov patrí k nižším vrstvám obyvateľstva.

< Späť na Z