zázrak

zázrak – podľa náboženskej viery mimoriadny jav spôsobený nad prirodzenou silou; predpokladá zrušenie prirodzenej zákonitosti v behu udalosti. Viera v zázraky vznikla už v dávno­veku, keď človek nepoznal podstatu javov skutočností a bol plne v zajatí živelných prírodných síl. Ideológovia náboženstva pestujú predstavy o zázrakoch a tvrdia, že zázrak je svedectvom existencie a moci boha a na druhej strane svedči o úbohosti človeka. Propagovanie zázraku (najmä „zázračných uzdravení“ z rozličných chorôb) hrá dôležitú úlohu v každej náboženskej sústave. Veda rozhodne odmieta možnosť porušenia zákonitostí prírody, a tým aj možnosť zázraku. Nemožnosť zrušenia zákonitostí prírodných javov i spoločenského života potvrdzuje celá ľudská prax. Pri vedeckom preskúmaní každá udalosť či jav, ktorý sa vydáva za zázrak, stráca tajomnosť a prezrádza svoje prirodzené, „pozemské“ príčiny. Veda takto odhaľuje neopodstatnenosť viery v zázraky. Viera v možnosť zázraku upadá tou mierou, ako rastie moc človeka v jeho boji proti spoločenským a prírodným silám, ktoré nad ním vládnu, ako sa zvyšuje jeho kultúrna úroveň a ako sa šíria vedecké poznatky.

< Späť na Z