Žaltár

Žaltár al. Kniha žalmov (gréc. Psalterion) – zborník 150 nábožných piesní, chválospevov, prosieb a pod. (žalmy); jedna z biblických kníh Starého zákona, ktorá sa skladá z viacerých častí (zbierok); väčšie z nich sú zakončené tzv. dexológiou – chválorečou zberateľov. Žalmy sú pripisované rozličným pochybným autorom, ich mená biblia uvádza v nadpise jednotlivých žalmov. Najviac žalmov – 73 pripisuje biblia židovskému kráľovi Dávidovi; biblická kritika však zisťuje, že mnohé sú staršieho pôvodu. 27 žalmov pripisuje biblia ďalším 7 autorom, medzi nimi 2 kráľovi Šalamúnovi a jeden dokonca Mojžišovi. Ostatné žalmy sú uvedené bez názvu autora (tzv. žalmy osirelé). 

< Späť na Z