zakát

zakát (arab.) – náboženská očistná daň u mohamedánov, ktorú predpisuje korán; výška a zásady vyrubovania dane sú rozpracované v šariáte. Zakát je jedným z „piatich stĺpov“ islamu a je analogický kresťanskému desiatku. Vo feudálnych mohamedánskych štátoch platiť zakát boli pôvodne povinní všetci mohamedáni, ktorí mali akýkoľvek majetok; roľníkom však zakát zmenili na ťažšiu daň – ušr (ašar). S vytváraním kapitalistických výrobných vzťahov sa menia formy daňového vykorisťovania obyvateľstva mohamedánskych štátov a zakát sa stáva dobrovoľným darom duchovenstva.

< Späť na Z