Eden

Edenmýtická krajina údajne na vchod od Palestíny neďaleko prameňov Eufratu a Tigrisu, v ktorej sa podľa predstáv starých Židov (starý zákon – kniha Genesis) nachádzal raj, kde podľa biblickej legendy pôvodne žili a dokiaľ boli vyhnaní AdamEva.