Dagoba

Dagoba – názov miestnosti, ktorá je súčasťou stupy – posvätnej budhistickej budovy. V dagobe sa uchovávajú údajné Budhove relikvie a iné premety, ktoré podľa legiend mali vzťah k jeho osobe. Na Cejlóne a v Barme sa termínom dagoba označujú samy stupy.