ablúcia

ablúcia (lat. abluere – umyť) –  rituálne umývanie úst, prstov a bohoslužobných nádob po dotknutí hostie.

< Späť na A