ambón

ambón (gréc. — kraj hory, stupeň) — vyvýšené miesto pri oltári v kresťanskom chráme, z ktorého sa od 4. stor. čítali evanjeliá a odkiaľ sa kázalo. V neskoro stredoveku sa v katolíckych kostoloch objavuje namiesto ambónu kazateľnica, umiestnená na vyvýšenom mieste v lodi kostola. Podľa nových liturgických predpisov sa ambón začína znovu používať v katolíckych kostoloch na čítanie evanjelia a na kázanie.

< Späť na A