Allen Ethan

Allen Ethan (1737 — 1789) — americký deistický osvietenec (deizmus), vojnový hrdina z bojov za nezávislosť USA v 18. stor. Svojimi filozofickými náhľadmi bol blízky B. Spinozovi. V knihe Rozum — jediné orákulum človeka alebo stručný výklad systému prírodného náboženstva (1784) odsudzoval kresťanstvo, jeho dogmy a kult; kritizoval bibliu a najmä biblickú verziu stvorenia sveta a zavrhoval vieru v zázraky. Boha chápal len ako nepretržite pôsobiacu príčinu, ktorá sa „prejavuje prostredníctvom prírody“, a nie „prostredníctvom biblie“. Príroda je podľa neho večná a nekonečná a sama osebe predstavuje meniace sa formy hmoty. Allenovo dielo zohralo v USA významnú úlohu pri šírení kritických postojov k tradičným náboženstvám vôbec a osobitne ku kresťanstvu. Ešte za života autora ju vydavateľ dal spáliť. Buržoázni historici americkej filozofie o Allenovej práci mlčia.

< Späť na A