aleluja

aleluja (starohebr. hallelu — chváľte; jah — Jahve) — radostné zvolanie velebiace v judaizme boha. Zo židovského náboženstva ho prevzalo aj kresťanstvo — používa sa najmä pri veľkonočných obradoch.

< Späť na A