akatolík

akatolík (gréc. a — nie) — 1. podľa katolíckej terminológie kresťan nenáležiaci ku katolíckej cirkvi (odlúčený od katolíckej cirkvi).

2. V bývalom Rakúsku do r. 1851 oficiálne pomenovanie pre príslušníkov pravoslávia. evanjelikov augsburského vyznania (luteránov), evanjelikov reformovaných (kalvínov) a unitárov.

< Späť na A