Agni

Agni — jeden z trojice hlavných starovekých bohov indického védskeho náboženstva. Ďalší dvaja bohovia sú Indra a Súrja. Agni bol náboženskou personifikáciou ohňa a sprostredkovateľom medzi bohmi a ľuďmi. Preto veriaci svoje dary bohom obetovali obyčajne tak, že ich spaľovali. Védy dosvedčujú, že kult Agniho mal na psychiku veriacich veľký vplyv.

< Späť na A