Zwingli Ulrich

Zwingli Ulrich (1484 — 1531) — švajčiarsky cirkevný a náboženský reformátor, jeden z predstaviteľov reformácie, ideológ cvinglijánstva, osobitne radikálneho smeru v protestantizme. Pôvodom bol roľník, vzdelanie získal na Viedenskej univerzite, študoval antickú filozofiu a mal pochopenie pre humanistické idey. Keď sa stal náboženským reformátorom (1522), nepopieral, na rozdiel od Luthera a Kalvína, úlohu rozumu vo veciach viery. Neuchránilo ho to však pred fa­natizmom. V Zürichu, kde ako reformátor pôsobil, topili anabaptistov. Padol pri Capelle v bitke medzi zürišskými protestantmi a katolíkmi horských švajčiarskych kantonov.

< Späť na Z