Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem In terris v ČSSR

Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem In terris v ČSSR (skrátene Pacem in terris ­pomenovanie podľa rovnomernej encykliky pápeža Jána XXIII.) — organizácia katolíckeho duchovenstva v Československu nadväzujúca na činnosť r. 1968 zaniknutého Mierového hnutia katolíckych duchovných (MHDK). Je spoločným orgánom združení Pacem in terris v ČSR a v SSR, ktoré boli založené na konferenciách duchovenstva v Prahe a Bratislave 31. 8. 1971. Ich delegácie vytvorili federálny orgán Pacem in terris v ČSSR na spoločnej konferencii v Prahe 17. 11. 1971. Územná organizácia Pacem in terris v SSR i v ČSR je v súlade s administra­tívnym členením SSR i ČSR. Podľa koncepcie ideovej náplne ide o dobrovoľné myšlienkové, spoločenské a záujmové hnutie katolíckych kňazov, ktorí pri plnení pastoračných povinností sa angažujú v zmysle uvedenej encykliky (encykliky pápežské sociálne) o upevnenie mieru a priateľstva medzi národmi ako predpokladu sociálnej spravodlivosti, zastupujú záujmy a potre­by katolíckeho duchovenstva v sociálnej a záujmovej oblasti.

< Späť na Z