Obsah S

Saadija Gáon
Sabbatai Cevi
saduceji
Sákia-muni
sakristia
seleziáni
seleziánky
sliovia
salutisti
salvatoriáni
salvatoriánky
sansára
Sartre Jean Paul
satanáš, satan, diabol
Saturn
saturnálie
satyrovia
Savonarola Girolamo
Sečenov Ivan Michajlovič
sedsvakancie
Sehmet, al. Sochmed
sejjid
sekretariát pre neveriacich
Sekretariáty pre veci cirkevné
sekty
sekularizácia
sekundície al. druhotiny
Seléna
semik
seminár
Seminaristicum
Seneca Lucius Anneus m.
senioráty protestantské
septuaginta
Serafim Sarovskij
serafíni
Serapis
Sergij Radonežskij
Servet Miguel
Seth
Sextos Empeirikos
Sfinx, alebo Sfinga
schematizmus
schima
schizma v kresťanstve
schizmy
scholastika
Schulz Johann Heintrich
sibyline knihy
sibyly
sikhizmus
Sillon
Silvanus
Silvestrovská bula
simónia
simultánny kostol
Sin, Suen
Sion
sionisti
sionizmus
sira
Sirácky
sirény
SJ
skarabeus
skína
skit
skopci

Skutky apoštolské
Skvorcov-Stepano Ivan Ivanovič
Sliezska cirkev evanjelická augsburského vyznania
sloboda a nevyhnutnosť
sloboda vyznania
Slobodná reformovaná cirkev
slobodomurárstvo
Slovansko-grécko-latinská akadémia
Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v ČSSR
Slovenský úrad pre veci cirkevné
Smetana Augustín
Smrtná nedeľa
smrť
Sobek, Sebek
sobota
sobotisti
Socialistická akadémia ČSSR
Socializmus a náboženstvo
sociálne encykliky
sociálne evanjelium
sociálne korene náboženstva
sociálne týždne
sociniáni
sodality
sofistika
Soka Gakchal
solárna mytológia
solovecké povstanie
Solovecký kláštor
solúnski bratia
soma al. amrita
sovietske zákonodarstvo o kultoch
Sozini Faust
spasenie
spasovské (netovské) hnutie
Spencer Herbert
Spinoza Baruch
spirituáli
spiritualizmus
spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých poznatkov
Spoločnosť priateľov žehu
Spolok evanjelických kňazov
Spolok slobodných miysliteľov
Spolok sv. Vojtecha
spoveď al. pokánie
staroegyptské náboženstvo
Starogermánske náboženstvo
Starogrécke náboženstvo
starokatolícka cirkev
starorímske náboženstvo
staroslovanské náboženstvo
staroveké východné kresťanské cirkvi
staroverstvo al. straoobradníctvo
Starý zákon
stigmyv Strauss David Friedrich
Stribog
strigolníctvo
strigôňstvo
stupa
stylitstvo
Styx
sufizmus
sufragán
suché dni, al. kántry
sulpiciáni
sunna
sunnizmus
superintendent
superior
superpelícia
súra
suspenzia
sutana
sutri
Sutta-nipata
Sun-c
Svantovit
Svarog
svätá vojna
„sväté miesta“
sväté roky
svätenie al. konsekrácia
svätí, svätci
svätoblažejské požehnanie
svätojánske noci
svätokrádež
svätokupectvo al. simónia
svätopisci
svätorečenie
svätostánok al. tabernakulum
svätožiara
svedkovia Jehovovi
svedomie
svetonázor
Svetová rada cirkví
Svetový zväz voľnomyšlienkárov
sviatky
sviatky cirkevné al. náboženské
sviatky občianske
Sviatok stánkov al. slávnosť oberačiek
Sviatok týždňov
sviatosti
sviece cirkevné
Syllabus bludov
symfónia biblická
synagógy
synedrion
synkretizmus náboženský
Synód
synoda
synody protestantské
Szántó Ladislav

Š

Šabbat al. Wevout
šachsej-vachsej
šachtér
šakti
Šalamún
šamanstvo, šaman
Šamaš
Šang-ti
šariát
šejk
šejk-ul-islam
šejtán
Šestiknižie
Ševčenko Taras Grigorievič
šilizmus
šintoizmus
Šiva
škapuliar
školskí bratia
škriatok
Šmeral Bohumír
Šolem-Alejchem
Špicberg Ivan Anatolevič
špiritizmus
špirituál
štát a cirkev
štátne cirkevníctvo al. cezaropapizmus
Štátny úrad pre veci cirkevné
Štemberg Lev Jakovlevič
štóla
stundisti
šťastie
Šu
šulchan-aruch
švajčiarska garda

< Listuj na R Späť do slovníka Listuj na T >