Obsah I

Ibaditi
Ebn Erza
Ibn Rošd
Ibn Siná
ideál
idealizmus
idol
Idzanagi a Idzanami
idžitihád
idžma
idgrasil
Ignác z Loyoly
igumen
ihram
ikona
ikonoklazmus
ikonostas
iluminátori
imám
imiaslávci
imprimátúr
Inartikulované miesta
independenti
index zakázaných kníh
individualizmus
Indra
indulgencie
Ingersol Robert Green
iniciácie
inkarnácia
inkvizícia
inkvizícia v cárskom Rusku
inkvizícia v Čechách
inkvizícia v Uhorsku
inocentovci
inok
Inštitút vedeckého ateizmu Akadémie spoločenských vied pri ÚV KSSZ
inštrumentalizmus
integralizmus
interdikt
Internacionála proletárskych bezvercov
intičiuma
investitúra
Iqubal Mohamed
iracionalizmus
irminsul
irvingláni
Isis
Islam
išán
Ištar
Iziáš
izmailiti
Izrael

< Listuj na HSpäť do slovníkaListuj na J >