Adonai

Adonai (starohebr. — pán môj) — v judaizme jedno z náhradných mien pre pomenovanie boha; používalo sa namiesto pomenovania Jahve, ktoré mohol vysloviť len veľkňaz.

< Späť na A