Adam

Adam (z hebr. adámá — červená hlina, v prenesenom zmysle človek stvorený z hliny) — podľa biblie (kniha Genezis) prvý človek, ktorého stvoril boh z prachu zeme. Spolu s Evou žil vraj v raji a dopustil sa s ňou prvého hriechu (dedičný hriech), za ktorý ich oboch vyhnal boh z raja. Mýtus o Adamovi a Eve zobrazuje naivné predstavy prvobytných ľudí o pôvode človeka a spoločnosti. Vznik mýtu o stvorení človeka azda súvisí s praktikami čarodejníkov, ktorí z hliny zhotovovali magické figúrky; spomienky na to sa zachovali v povestiach rôznych kmeňov. Predstava o stvorení človeka z hliny je vlastná mnohým náboženstvám. Starovekí Sumeri verili, že bohyňa Ninnmach pozliepala prvých ľudí z hliny vraj preto, aby ju živili. Staroegyptskému bohovi Chnumovi sa pripisuje, že stvoril prvého človeka na hrnčiarskom kruhu, a i.

< Späť na A