Obsah C

cadik
cagan-sara-chural
Cachin
cam
Campanela
Camus Albert
Cebaot
celestíni
celsetianiáni
celibát
Celsus
cenobiti
cenzúra cirkevná
Ceres
Cereteli
Cernumnos
cézaropapizmus
cibórium
cingulum
cintorín
cirkev

Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Cirkev československá
Cirkev novoapoštolská
cirkev staroapoštolská
cirkevné dane
Cirkevné koncily
Cirkevné listy
cirkevné majetky
cirkevné právo
cirkevní otcovia
cirkevný rok
Cirkevný rozkol
cirkevný štát
cirkevníctvo
cirkumcelióni
cirkvi a náboženské spoločnosti v ČSSR
cirkvi recipované
cisterciáni
Clemens Alexandrijský
Clementis Vladimír
Cloots
cnosť
Codex iuris canonici
Comte
Confessio Heptapolitana
Confessio Pentapolitana
Confessio Scepusiana
Confessio Tyrnaviensis
Cooper
Corpusa iuris canonici
Cunow
Cupido
Cuvier
cvingliánstvo
Cyril Alexandrijský
Cyril (pôv. Konštantín) a Metod
Czonhava
czulajn-chural
Č

čačvan
čadra
čalma
čarodejník
čárváci, čárváka
Čavčavadze
Černobog
Černyševskij
čert
českí bratia
Českobratská cirkev evanjelická
Československá cirkev husitská
čierni moslimovia
čierný kameň
Čur
čuríkovci

< Listuj na B Späť do slovníka Listuj na D >