cadik

cadik (hebr. svätec) – „divotvorca“, uznávaný stúpencami židovského chasidizmu. Cadikovia sa objavili v 18. Stor. viera v ich náboženskú moc, nadväzujúca na tradíciu stredovekých čarodejníkov, vyúsťovala do presvedčenia, že cadik môže dokonca pozmeniť aj rozhodnutie boha. Chasidovia, zdeptaní sociálnym útlakom a nevedomosťou, verili, že cadik dotykom vylieči chorého, že môže určiť pre človeka taký, či onaký osud atď. Cadikovia vyhlásili svoju moc za dedičnú, vyrúbili chasidom dane a žili v prepychu na účet vykorisťovaných veriacich. Svoj vplyv využívali na udržanie veriacich v zaostalosti, na ich zastrašovanie a podnecovanie náboženského fanatizmu. V USA a v Izraeli inštitúcia cadikov existuje do dnešných čias.

< Späť na C