Abdo Mohamed

Abdo Mohamed (1849-1905) – popredný egyptský ideológ islamskej reformácie; bol hlavným muftim, hlavným redaktorom vládnych novín, členom egyptskej zákonodarnej rady, prednášal na univerzite Al Azhar. Spolu s oduševneným spolubojovníkom Džemalom ad-di na al-Afganom šírili ideu panislamizmu. Abdo Mohamed podporoval národnooslobodzovacie hnutie, neskôr však otvorene uznával anglické koloniálne panstvo v Egypte. Usiloval sa prispôsobiť feudálnu ideológiu a islam buržoáznym sociálnoekonomickým vzťahom, navrhoval zjednodušiť islamské obrady, vysvetľoval islamské dogmy v racionalistickom duchu, odmietal učenie o predurčení, uznával zákonitosti vývoja prírody a spoločnosti, aj keď len ako prejav „božskej múdrosti“. Na jeho filozofické a sociologické názory malí vplyv idey A. Comta a H. Spencera. Hlavné práce: Úvaha o jednobožstve (1897) a Výklad koránu (1898–1905).

< Späť na A