Zarathuštra

Zarathuštra (gr. Zoroaster) – polomýtický zakladateľ zoroastrizmu. O jeho živote sa nevie nič určitého. Podľa niektorých predpokladov žil v 6.–7. tisícročí pr. n. 1., podľa iných v 6. stor. pr. n. l. a bol súčasníkom perzského kráľa Dária I. V súlade s tým Zarathuštra vraj obrátil na novú vieru kráľa Baktrie Vištaspu, ktorého niekedy stotožňujú s otcom Dária I. Podľa povesti Zarathuštru zabil blesk, podľa inej verzie ho zabil turanský vojak. Skutočných dôkazov o jeho existencii niet.

< Späť na Z