adáty

adáty (arab. adat — zvyk) — v islamských krajinách súhrn obyčajov zodpovedajúcich feudálnym zriadeniam s prežitkami patriarchálno-rodových vzťahov. Pod adátmi sa rozumie aj zvykové právo u mohamedánov (na rozdiel od šariátu). Islamskí ideológovia (islam) v záujme vládnucej triedy všemožne zvyšovali autoritu adátov, a preto sa udržovali pri živote najškodlivejšie obyčaje. V cárskom Rusku sa adáty dlho zachovali najmä u kaukazských mohamedánskych horalov. Na ostatnom mohamedánskom Východe sa u najzaostalejších kmeňov zachovali dodnes. V ZSSR mohamedánske zvyky vyplývajúce z adátov (krvná pomsta, vykúpenie sa peniazmi z vraždy, únos nevesty atď.) vyhlásili za nezákonné.

< Späť na A