acta martyrum

acta martyrum (lat. — záznamy o mučeníkoch, skutky mučeníkov) — písomné záznamy obsahujúce najskôr iba mená umučených alebo popravených kresťanov v čase ich prenasledovania v Rímskej ríši, neskoršie aj opis smrti, mučenia, heroické výroky mučeníkov a i. Písomné záznamy tohto druhu sa objavujú v druhej polovici 2. stor. Jednotlivé záznamy majú určitú historickú hodnotu, pokiaľ sú aspoň sčasti založené na súdnych protokoloch, správach očitých svedkov ap.; treba ich v celku hodnotiť len ako pamiatku, dobový dokument malej historickej ceny, lebo poväčšine popisujú už legendarizované údaje, o ktorých sa zapisovatelia dozvedeli bez ďalšieho overenia z druhej ruky (hagiografia). Platí to nielen o výrokoch, ale aj o viacerých menách mučeníkov existujúcich len podľa povesti (acta sanctorum). Mučeníci boli prvou a až do konca stredoveku najoslavovanejšou skupinou svätcov katolíckej a pravoslávnej cirkvi.

< Späť na A